20th European Job Days 2018

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4, 949 01 Nitra

 

 

 


PARTNERSMain professional partner ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Trexima Slovenská asociácia koučov Nitrianski kouči Inšpektorát práce Nitra Slovenská informatická spoločnosť  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre