Veľtrh práce – Job Expo 2019, European Job Days 2019

21th European Job Days 2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
EURES
Špitálska 8,
812 67, Bratislava
email: jobexpo@upsvr.gov.sk

 

Contacts:

petra.vrbova@upsvr.gov.sk
+421 2 20 444 862
+421 918 998 654

vanda.grofova@upsvr.gov.sk
+421 2 20 444 268
+421 918 998 655

 

 


PARTNERSMain professional partner ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Trexima Slovenská asociácia koučov Nitrianski kouči Inšpektorát práce Nitra Slovenská informatická spoločnosť  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre