Veľtrh práce – Job Expo 2019, European Job Days 2019

 

Kontakt:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67, Bratislava
email: jobexpo@upsvr.gov.sk

 

Kontaktné osoby:   

Slovenskí vystavovatelia a zamestnávatelia:     
Mgr. Jana Bartošová: 02/204 44900, +421 (0)905 240 222
Mgr. Dominika Kranjc: 02/204 44866


Návštevníci a uchádzači o zamestnanie
Mgr. Oľga Koštrnová: 02/204 44861, +421 (0)918 751 649


Zahraniční zamestnávatelia:
Mgr. Petra Vrbová: 02/204 44862, +421 (0)918 998 654 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Trexima Slovenská asociácia koučov Nitrianski kouči Inšpektorát práce Nitra Slovenská informatická spoločnosť  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre