Kam DO školy? Kam ZO školy?

PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ C v pavilóne M3 PRE STREDNÉ ŠKOLY 

PROGRAM PREDNÁŠOK, WORKSHOPOV, PREZENTÁCIÍ

16.4. 2019

 

10,00-10,55       Mám budúcnosť vo svojich rukách? Áno, keď chcem.  

                          /aktívny prístup k riadeniu svojho života/

                          NiKo  - Nitrianski kouči (neformálne združenie koučov)

 

11,00-11,55        Hodnotiace a rozvojové centrá - potreba rozvoja kľúčových kompetencií

                         /ochutnávka metódy využívanej zamestnávateľmi na zhodnotenie kandidáta                                           na pracovné miesto/

                          UPSVaR  Lučenec, Rimavská Sobota

 

12,00-12,25       Trendyprace.sk

                           /ako si vybrať budúce povolanie, prezentácia portálu www.trendyprace.sk /

                          Trexima spol. s r.o.

 

 

17.4. 2019

 

9,00-09,25         Mám budúcnosť vo svojich rukách?

                            Áno, keď chcem.

                         /aktívny prístup k riadeniu svojho života/

                         NiKo  - Nitrianski kouči (neformálne združenie koučov)

 

10,00-10,25       Otvorení svetu . . . Ako na zahraničnú mobilitu

                          /výhody pracovných a študijných skúseností v zahraničí/

                          Euroguidance SAAIC

 

10,30-10,55       Europass

                         /ako účinne a prehľadne predstaviť svoje schopnosti a kvalifikáciu/

                         Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ D v pavilóne M3 PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY  

PROGRAM PREDNÁŠOK, WORKSHOPOV, PREZENTÁCIÍ

16.4. 2019

 

10,00-10,25       Trendyprace.sk

                           /ako si vybrať budúce povolanie, prezentácia portálu www.trendyprace.sk /

                           Trexima spol. s r.o.

 

10,30-11,25       Kto som a čím budem

                         /interaktívna aktivita, voľba povolania a ďalšej kariéry/

                         CPPPaP Nitra

 

11,30-12,25       Chcem vykročiť správne – voľba povolania

                         /interaktívna beseda, praktické úlohy a cvičenia/

                         UPSVaR  Bardejov, UPSVaR  Rožňava

 

 

17.4. 2019

 

9,00-09,55       Chcem vykročiť správne – voľba povolania

                         /interaktívna beseda, praktické úlohy a cvičenia/

                         UPSVaR  Bardejov, UPSVaR  Rožňava

 

10,00-10,55        Nestratím sa vo svete práce

                         /aký bol svet práce v minulosti, dnes a aký bude v budúcnosti/

                         Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Trexima Slovenská asociácia koučov Nitrianski kouči Inšpektorát práce Nitra Slovenská informatická spoločnosť  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre