Detský kútik na Veľtrhu práce - Job Expo 2019

Aj tento rok bude starostlivosť o menšie deti návštevníkov zabezpečená pod odborným dohľadom v detskom kútiku (pavilón M1, stánok č. 82), kde  bude pre detičky počas celého konania podujatia pripravený zaujímavý program.


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Trexima Slovenská asociácia koučov Nitrianski kouči Inšpektorát práce Nitra Slovenská informatická spoločnosť  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre