Veľtrh práce - Job Expo 2012

Veľtrh práce - Job Expo 2012 

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Trexima Slovenská asociácia koučov Nitrianski kouči Inšpektorát práce Nitra Slovenská informatická spoločnosť  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre