Prednášky a workshopy

Prednášková miestnosť A - pavilón M1

16.4.2019

 

  9.50-10.10     Kto je ADECCO?

                        ADECCO Slovakia, s.r.o.

10:10-10:30     Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 1957 – 2019

                        Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

10:30-10:50     Digitálne zručnosti, nevyhnutnosť pre efektívnu prácu

                        Slovenská informatická spoločnosť

10:50-11:10     Znovuobjavenie vzťahu manažér - podriadený. Pripravte sa na budúcnosť!

                        Fakulta management, Univerzita Komenského v Bratislave

11:10-11:30     3 nové spôsoby, ako si hľadať prácu na Profesii

                        Profesia.sk

11:30-12:00     Podpora zamestnávania občanov so ZP

                        ÚPSVaR Nitra

12:00-12:30     Príklady dobrej praxe

                        DEXIS ZPS s.r.o. (chránená dielňa)

13:50-14:10     Jak nastartovat svoji kariéru v koncernu AGROFERT

                        AGROFERT

14:10-14:30     Koučing - efektívny nástroj rozvoja jednotlivcov aj firiem

                        NiKo – Nitrianski kouči (neformálne združenie koučov)

14:30-14:50     Možnosti zamestnania občanov so ZP

                        Slovenská chránená dielňa

 

17.4.2019

 

9.30-9.50           Kto je ADECCO?

                        ADECCO Slovakia, s.r.o.

9:50-10:20       Podpora zamestnávania občanov so ZP

                        ÚPSVaR Nitra 

10:20-10:50     Príklady dobrej praxe

                        DEXIS ZPS s.r.o. (chránená dielňa)

10:50-11:10     Jak nastartovat svoji kariéru v koncernu AGROFERT

                        AGROFERT

  

Prednášková miestnosť B - pavilón M3

16.4.2019


9:30-9:50         Digitálne zručnosti, nevyhnutnosť pre efektívne štúdium i prácu

                        Slovenská informatická spoločnosť

9:50-10:30       Zmapujte si svoje zručnosti! Ako sa pripraviť na neistú budúcnosť

                        Euroguidance - SAAIC

10:30-10:50     Možnosti zamestnania občanov so ZP

                        Slovenská chránená dielňa

11:10-11:30     Ako úspešne zvládnuť pohovor

                        Synergie Slovakia

11:30-11:50     Psychiatria včera a dnes

                        Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

11:50-12:10     Jak nastartovat svoji kariéru v koncernu AGROFERT                            

                        AGROFERT

12:50-13:10     Znovuobjavenie vzťahu manažér - podriadený. Pripravte sa na budúcnosť!

                        Fakulta management, Univerzita Komenského v Bratislave

13:10-13:30     Digitálne zručnosti, nevyhnutnosť pre efektívne štúdium i prácu

                        Slovenská informatická spoločnosť

13:30-13.50     ISTP.sk - ako si nájsť prácu cez počítač, aktuálne mzdy zamestnancov

                        ISTP,Trexima 

13:50-14.20     Podpora zamestnávania občanov so ZP

                        ÚPSVaR Nitra

14:20-14.40     Ako sa uplatniť na pracovnom trhu

                        ADECCO Slovakia, s.r.o.

17.4.2019

 

9:50-10:10       ISTP.sk - ako si nájsť prácu cez počítač, aktuálne mzdy zamestnancov 

                        ISTP, Trexima

10:10-10:30     Digitálne zručnosti, nevyhnutnosť pre efektívne štúdium i prácu

                        Slovenská informatická spoločnosť

10:30-10:50     Nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, vznik, zmena                                                                 a skončenie pracovného pomeru, odmeňovanie

                        Inšpektorát práce Nitra

10:50-11:10     3 nové spôsoby, ako si hľadať prácu na Profesii

                         Profesia.sk 

11:10-11:30     Ako úspešne zvládnuť pohovor

                        Synergie Slovakia

11:30-11:50     Ako sa uplatniť na pracovnom trhu

                        ADECCO Slovakia, s.r.o.

 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Trexima Slovenská asociácia koučov Nitrianski kouči Inšpektorát práce Nitra Slovenská informatická spoločnosť  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre