Testovanie a poradenstvo

Pavilón M3

16.4.2019 od 9.00 h do 18.00 h

17.4.2019 od 9.00 h do 14.00 h

 

ISTP.sk – TTEXIMA

Príďte do stánku www.ISTP.sk – najväčšia databáza voľných pracovných miest na Slovensku!

Ponúkame poradenstvo ohľadne tvorby a doplnenia osobných profilov v ISTP - ako ho správne vyplniť a sprístupniť zamestnávateľom.

Odporučíme zamestnania, na ktoré máte najvhodnejšie predpoklady. Vyhľadáme voľné pracovné miesta alebo kurzy ďalšieho vzdelávania podľa vami uvedených kritérií, bezplatne si budete môcť vytlačiť vhodné pracovné ponuky. Poradíme pri tvorbe elektronických životopisov vo formáte Europass, bezplatne si životopis vytlačíte. 

 

IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Váš partner v IT vzdelávaní

Pomôžeme Vám zostaviť si Váš osobný plán IT vzdelávania pre dosiahnutie Vašej vysnenej profesie, otestovať si Vaše vstupné vedomosti s najrozšírenejšími kancelárskymi programami.

Poskytneme Vám informácie o tom, ako samotný kurz prebieha a ako naložiť so získanými informáciami.

 

IT LEARNING SLOVAKIA

Učte sa IT od najlepších!

Spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA je moderné a akreditované profesionálne školiace stredisko, ktoré od roku 2008 realizuje vzdelávanie formou krátkodobých počítačových kurzov a školení, ale aj formou dlhodobého vzdelávania. Ročne vzdelávame tisíce spokojných účastníkov a vystavujeme vyše 5 000 certifikátov. Neváhajte a nepremeškajte náš bohatý program. Ponúkame poradenstvo ohľadom IT vzdelávania a  profesionálne IT testovanie.

 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP - vzdelávanie a poradenstvo

Sme zariadenie, ktoré je celou svojou činnosťou zamerané na občanov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa aj napriek zdravotnému postihnutiu chcú aktívne zapájať do pracovného a spoločenského života. Poskytneme komplexné odborné poradenstvo občanom so zdravotným postihnutím.

 

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre

Sme najväčším držiteľom jazykových licencií v SR. Na veľtrhu poskytneme testovanie v cudzích jazykoch, poradenstvo a informácie o využití jazykových certifikátov v praxi. Pre pracovníkov zo zahraničia poradíme ohľadom jazykových kurzov a skúšok zo slovenčiny pre cudzincov.

 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry + Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Príďte do spoločného stánku Kariérového poradenstva! Počas celého trvania veľtrhu môžete priamo v stánku využiť kariérové poradenstvo od kariérových poradcov, ktorí dlhodobo pôsobia vo svojej oblasti. Radi vám poskytnú kvalifikované rady smerujúce k lepšiemu uplatneniu sa vo svete práce.

 

Slovenská informatická spoločnosť

Otestujte sa v práci s PC!

Pripravili sme pre Vás testovanie Vašich IT zručností na ukážkových testoch systému ECDL, ktorý je jedným z najrozšírenejších na svete. Testy sú v slovenčine. Zároveň dospelým poradíme, aké digitálne zručnosti zjednodušia ich súčasnú alebo hľadanú prácu, kde a ako je možné doplniť si chýbajúce zručnosti s možnou podporou štátu. Žiakom resp. študentom poradíme, aké kľúčové digitálne zručnosti budú pre svoje zamýšľané štúdium potrebovať. Vieme poradiť aj učiteľom vo veci kontinuálneho vzdelávania v oblasti rozvoja digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ.

 

Národný inšpektorát práce

Poskytneme Vám poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právnych úkonov pri ich vzniku, zmenách a skončení; v oblasti odmeňovania a nárokovateľných zložiek miezd, ako aj nelegálneho zamestnávania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Trexima Slovenská asociácia koučov Nitrianski kouči Inšpektorát práce Nitra Slovenská informatická spoločnosť  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre